ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMS

Πίνακας Διαθέσιμων 5ψηφιων

5ψήφια MO/MT ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
54111 MO - € 4.00/SMS € 0.00/SMS
54222 ΜΟ - € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54301 ΜΟ - € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54777 ΜΟ - € 1.00/SMS € 0.00/SMS
54888 MO - € 2.00/SMS € 0.00/SMS
54335 ΜΟ - € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54154 ΜΟ - € 1.00/SMS € 0.00/SMS
54554 ΜΟ - € 1.00/SMS € 0.00/SMS
19500 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.57/SMS
54006 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54010 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.57/SMS
54013 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54017 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.57/SMS
54018 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.57/SMS
54021 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54023 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54061 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54080 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54088 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54123 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54124 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.57/SMS
54125 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54126 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54196 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54200 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54213 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54225 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54303 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54341 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54346 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54355 MO Mobivas € 5.54/SMS € 0.00/SMS
54366 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.57/SMS
54388 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54400 MT - € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54441 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54558 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54564 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54622 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54650 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54677 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54750 MT - € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54752 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54787 MT Mobivas € 0.00/SMS € 5.54/SMS
54854 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54900 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54982 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54985 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS
54988 MT Mobivas € 0.00/SMS € 0.00/SMS
54999 MT Mobivas € 0.00/SMS € 2.29/SMS

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ φπα 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%

Υπηρεσίες με χρέωση στην αποστολή μηνύματος (MΟ)

Σύντομος Κωδικός Σύντομη Περιγραφή Χρέωση Μηνύματος Τρόπος Χρέωσης Τρόπος Μετάδοσης Υπηρεσία Ενηλίκων
54111 Υπηρεσία περιεχομένου, Μικροπληρωμές € 4.01/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS OXI
54222 Υπηρεσίες επικοινωνίας, περιεχομένου, Μικροπληρωμές, Διαγωνισμοί € 0.68/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS OXI
54301 Υπηρεσίες επικοινωνίας, Διαγωνισμοί, Ψηφοφορίες € 0.34/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS OXI
54777 Υπηρεσίες επικοινωνίας, Διαγωνισμοί, Μικροπληρωμές, Ψηφοφορίες € 1.36/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS OXI
54888 Υπηρεσία περιεχομένου, Μικροπληρωμές, Διαγωνισμοί € 2.75/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS OXI
54335 Επικοινωνία (Αποστολή σχολίων), Διαγωνισμοί € 0.12/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS OXI
54554 Υπηρεσίες επικοινωνίας, περιεχομένου, Διαγωνισμοί € 1.02/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS OXI
54154 Υπηρεσίες επικοινωνίας, περιεχομένου, διαγωνισμοί € 1.64/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS OXI
54355 Υπηρεσία επικοινωνίας Δευτερογενή εκχώρηση 5ψήφιου στην εταιρεία Mobivas € 5.54/SMS Χρέωση με αποστολή SMS SMS NAI

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ φπα 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%

Υπηρεσίες με χρέωση στην λήψη μηνύματος (MT)

54196, 54303, 54400, 54650, 54750, 54988: Οι συγκεκριμένοι σύντομοι κωδικοί χρησιμοποιούνται από όλες τις παρακάτω υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν πληροφοριών στον χρήστη (κωδικός επιβεβαίωσης, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση συνδρομής, κλπ.), ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ.

Σύντομος Κωδικός Τίτλος Υπηρεσίας Σύντομη Περιγραφή Χρέωση Υπηρεσίας Τρόπος Χρέωσης Υπηρεσία Ενηλίκων
54006 Allurhub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Allurvideo Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 APPIQ Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Appspool Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 BADOO Yπηρεσία Γνωριμιών € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 BXXXGR.MOBZII Υπηρεσία Παροχής ΠεριεχομένουEνηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54006 Brickoffers Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Celldatez Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54006 CellFoodz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Cellgamez Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Celltrall Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Charm Garden Υπηρεσία Παροχής ΠεριεχομένουEνηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54006 COMPETITION365 Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 COOL4MOB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 CUTEMOBI Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 DISCOUNT Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 DLOADHOUSE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 ENTERTAINMENT HUB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 FUN2QUIZ Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 FunGamez Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 FUNPLUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 GAMEBAR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 GAMECORNER Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Gamemob Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 GAMER PLANET Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 GAMER WIN Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 GAMES MARKET Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Games Unlimited Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 GAMESTEKA Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 GLAMBAR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54006 GLOMOBI Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 HOT TUBE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54006 HOTXL Υπηρεσία Παροχής ΠεριεχομένουEνηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54006 HYPERMIX Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 JOMOBIE Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 LIBRARIUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Lifestyle4U Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Mobioastro Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 MOBILE FUN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 PGT1 Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 PLAYLAND Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 PLAYVISTA Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 PLAYVITO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 PLAYZONE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 QuizBite Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 QUIZFRENZY Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 QUIZZATOR Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 SIMMPLAY Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 SKILL 365 Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Sport fan News Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Switch2mob Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Uniform Sex Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54006 Vesper Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Voucher.Digitaun Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 Winimi Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54006 XXXSexyPlay Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54006 ZEMGO Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 AD LOCK Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 ASTROVIZOR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 GAMESRAIL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 Kuilanz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 Long4Jerk Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54010 PAMO GAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 PIC2PIN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 PLAYHUB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 PRO CLEAN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 THE GAME VILLE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 WOW TIME Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54013 GAMEON Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54013 GIRLS TUBE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54013 Hot Girlz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54013 Hottest Games Portal Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54013 Match Score Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54013 Play & Win Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54017 Playme Games Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 Appspool Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 Brickoffers Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 COMPETITION365 Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 DISCOUNT Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 FunGamez Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.52/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 GAMEON Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 GAME GLOBE Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 GAME ZONE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 GIRLS TUBE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54018 HOTXL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54018 JOMOBIE Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 MDatePass Yπηρεσία γνωριμιών Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54018 MOBILE FUN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 Mobioastro Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 Mobiworld Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 MVidPass Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 PGT1 Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 QuizBite Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.52/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 SIMMPLAY Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 SKILL 365 Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 SPACE GAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 SPACE WIN Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 Sugar Girls Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54018 Vesper Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 Voucher.Digitaun Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54018 Winimi Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54021 AD LOCK Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54021 ASTROVIZOR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54021 WOW TIME Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54021 PIC2PIN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54021 PRO CLEAN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54023 GR.MOBZII Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54023 ΧΧΧGR.MOBZII Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54061 Voucher.Digitaub Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54123 Gamesmania Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54123 Mobihub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54123 MOBIZONE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54123 Quickwin Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54123 Real Girls Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54123 Winhub Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 ACEGAME Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Allurhub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Allurvideo Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 BADOO Yπηρεσία Γνωριμιών € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 BXXXGRMOBZII Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 Celldatez Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 Cellfoodz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 CELLGAMEZ Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 CELLTRAL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Charm Garden Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 CUTEMOBI Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 DLOADHOUSE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Entertainment Hub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 FUNPLUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 GAMEBAR Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Games Mania Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Games Unlimited Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 GR.MOBZII Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 HOT TUBES Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 HotGirlz Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 Hottest Games Portal Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Hypermix Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 JUICYWIN Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 LIBRARIUS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Match Score Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 MDatePass Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 Mobihub Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Play & Win Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 PlayMe Games Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 PLAYVITO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 PLAYZONE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Quickwin Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Real Girls Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 Sport Fan News Υπηρεσία Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54124 Uniform Sex Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54124 XXXGR.MOBZII Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54125 GAMESRAIL Υπηρεσία Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54200 Kuilanz Υπηρεσία Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54200 PLAYHUB Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54213 Appspool Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54213 Mobiastro Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54213 Mobiworld Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54213 Sugar Girls Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54213 Winimi Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54225 Adsaints Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54225 MOBYZO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54225 Prizeshake Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54341 Space Games Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54341 Space Win Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54366 Long 4 Jerk Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS NAI
54366 PAMO GAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54388 GAMESRAIL Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54677 EZEGAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54677 FITNESSFORYOU Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54677 Portalogames Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54677 Yogaforyou Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54752 Game Globe Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54752 Game Zone Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54752 Space Games Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54752 Space Win Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54854 FUNGAMEZ Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54854 QUIZBITES Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54854 BITEGAMES Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54558 KOKUN Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54958 THE GAME VILLE Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54088 Gamelords Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54088 MobioTV Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54080 Gamezones Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54080 Videoflux Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 Gamelords Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 MobioTV Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 Gamezones Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 Videoflux Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54021 GAME.DOT Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 GAME.DOT Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54021 CRYSTAL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54010 CRYSTAL Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 0.57/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54999 SOLINGO Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI
54982 JACKPOT MINDS Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου € 2.29/SMS Χρέωση με λήψη SMS OXI

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ φπα 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%