ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ «ΤΕΛΙΚΟΣ GNTM3» ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Για την ψηφοφορία «ΤΕΛΙΚΟΣ GNTM3» που διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «o ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»), και σήμα- λογότυπο «STAR CHANNEL» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Την ψηφοφορία διεξάγει και πραγματοποιεί για την Ελλάδα η εταιρεία «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.»,  η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και για την Κύπρο η εταιρεία «GOLDEN TELEMEDIA LTD.», η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Κυρηνείας 131, 2113 Αγλαντζιά, όπως νόμιμα εκπροσωπείται («ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ»). Για την ψηφοφορία ισχύουν τα κάτωθι:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος ή εντός Κύπρου αντίστοιχα και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει και ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Σε περίπτωση συμμετοχής των παραπάνω προσώπων, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού τους σε οποιοδήποτε στάδιο.

2. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 15ης / 12 / 2020 και θα ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης / 12 /2020. Η ψηφοφορία θα προβληθεί από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «GREECES NEXT TOP MODEL» (εφεξής «GNTM» ή το «Πρόγραμμα») του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, μέσω αναφορών από τους παρουσιαστές κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι οποίοι θα προσδιορίσουν με αναφορές τους και την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης αυτής. Η ψηφοφορία του κοινού μαζί με τη βαθμολογία των κριτών του Προγράμματος θα συνδιαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα που θα αναδείξει τον νικητή/τη νικήτρια του GNTM 3.

3. Για την Ελλάδα: Στις αναφορές της ψηφοφορίας όπου θα εμφανίζονται οι αριθμοί υψηλής χρέωσης 901 901 ΧΧΧΧ και ο σύντομος κωδικός 54777 (όπως ο παρακάτω αναλυτικός πίνακας), παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, τις χρεώσεις, καθώς και τον τηλεφωνικό πάροχο, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ.
Για την Κύπρο: Στις αναφορές της ψηφοφορίας όπου θα εμφανίζονται οι αριθμοί υψηλής χρέωσης 900 318 01- 03  και ο σύντομος κωδικός 6622 (όπως ο παρακάτω αναλυτικός πίνακας), παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, τις χρεώσεις, καθώς και τον τηλεφωνικό πάροχο, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΓΕΡΗΕΤ.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή είναι η έγκαιρη υποβολή αυτής. Οιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί μετά το πέρας των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται κατά την προβολή της ψηφοφορίας, δε θα ληφθεί υπόψη. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το παρόν χρονοδιάγραμμα κατά το δοκούν. Οι όροι ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή https://www.star.gr/tv/diagonismoi/ όπου και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, με μοναδική υποχρέωση την ανάρτηση των αναθεωρημένων – κωδικοποιημένων όρων στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα.

5. Για Ελλάδα: Για να θεωρηθεί ότι, κάποιος συμμετέχει με επιτυχία στην ψηφοφορία του «ΤΕΛΙΚΟΥ GNTM3» (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, να καλέσει (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) στο τηλεφωνικό αριθμό υψηλής χρέωσης 901 901 ΧΧΧΧ (βλ. αναλυτικό πίνακα παρακάτω), ή να στείλει SMS (από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) με την εκάστοτε λέξη (keyword) και το ονοματεπώνυμο του στον σύντομο κωδικό SMS 54777.

Οι χρεώσεις είναι οι εξής: 1,30 ευρώ/κλήση από σταθερό (με τέλος σταθερής τηλεφωνίας), 2,08 ευρώ/κλήση από κινητό* και 1,24ευρώ/ SMS* (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
*Πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, βάσει λογαριασμού

Για Κύπρο: Για να θεωρηθεί ότι, κάποιος συμμετέχει με επιτυχία στην ψηφοφορία του «ΤΕΛΙΚΟΥ GNTM3» (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, να καλέσει (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Κύπρου) στο τηλεφωνικό αριθμό υψηλής χρέωσης 900 318 01-03 ( βλ. αναλυτικό πίνακα παρακάτω), ή να στείλει SMS (από κινητό τηλέφωνο εντός Κύπρου) με την εκάστοτε λέξη (keyword) και το ονοματεπώνυμο του στον σύντομο κωδικό SMS 6622.

Οι χρεώσεις είναι οι εξής: €1.01 ευρώ/κλήση από σταθερό , €1.09 ευρώ/κλήση από κινητό* και € 2.03 ευρώ/ SMS* (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ SMS KEYWORDS ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ:

ΕΛΛΑΔΑ
901 901 4141 & G1 στο 54777

901 901 4142 & G2 στο 54777

901 901 4143 & G3 στο 54777

ΚΥΠΡΟΣ
900 318 01 & G1 στο 6622

900 318 02 & G2 στο 6622

900 318 03 & G3 στο 6622

6. O Συμμετέχων, που καλεί στους ως άνω αριθμούς, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων, όπου μέσω ηχητικού μηνύματος ενημερώνεται για α) τη χρέωση της κλήσης του, β) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην ψηφοφορία. Κάθε τηλεθεατής μπορεί να καλέσει περισσότερες από μία φορές για να δηλώσει ισάριθμες συμμετοχές. O Συμμετέχων μέσω γραπτού μηνύματος SMS, πρέπει να πληκτρολογήσει την εκάστοτε εντολή «KEYWORD». Κάθε τηλεθεατής μπορεί να αποστείλει SMS περισσότερες από μία φορές, για να δηλώσει ισάριθμες συμμετοχές.

7. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι που έχουν υποβληθεί, για την Ελλάδα μέσω κλήσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος και αποστολής SMS από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος, και αντίστοιχα για την Κύπρο μέσω κλήσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Κύπρου και αποστολής SMS από κινητό τηλέφωνο εντός Κύπρου, εντός των χρονικών ορίων της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας και όπως αυτή η χρονική στιγμή ανακοινώνεται και συνοδεύονται κατά την καταχώρηση τους από όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία. Κάθε ψήφος εκτός αυτών των ορίων και χωρίς την καταχώρηση των υποχρεωτικών στοιχείων, θα θεωρείται άκυρη. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Κάθε τηλεφωνική κλήση ή αποστολή SMS από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή ψήφος.

8. Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με το τεχνικό σκέλος του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο παραπόνων στο 2106403090 για την Ελλάδα και στο 80003008 για την Κύπρο.

9. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει μέρη αυτών των όρων ή και όλους τους όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να είναι υποχρεωμένος προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα https://www.star.gr/tv/diagonismoi/

10. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Ο Διοργανωτής επιπλέον δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, δυσλειτουργίας ή αδυναμίας του εξοπλισμού του χρήστη/συμμετέχοντα.

11. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται μόνο στη διαφανή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχουν αναλάβει, για Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα, οι Τεχνικοί Πάροχοι του Διαγωνισμού.

12. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

13. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή SMS από κινητό στα νούμερα της ψηφοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο (βλ. αναλυτικό πίνακα παραπάνω), κάθε συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί όπως τα προσωπικά του δεδομένα/στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τους Τεχνικούς Παρόχους της ψηφοφορίας, ΑΜΑΖΕ Α.Ε. [Ι. Μεταξά 8 – Άγιος Δημήτριος, 2106403090, psms@amaze.gr] και GOLDEN TELEMEDIA [Λεωφ. Κυρηνείας 131, 2113 Αγλαντζιά, 22444411, info@gtdigital.eu] οι οποίοι και κατά περίπτωση αποτελούν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Οι Τεχνικοί Πάροχοι θεωρούν ότι, κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης ή κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, και ουδεμία ευθύνη φέρει σε διαφορετική περίπτωση.

Περαιτέρω, κάθε συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί στη διατήρηση/ αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων/ στοιχείων από τους Τεχνικούς Παρόχους της ψηφοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ότε θα διαγραφούν ολοσχερώς. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα/στοιχεία κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή και στην Ελλάδα την 25η Μαΐου 2018, καθώς και των εκδοθέντων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων και λοιπών συναφών νομοθετημάτων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να ζητήσουν την πρόσβαση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων/ στοιχείων τους που τηρούνται κατά τα ανωτέρω στο αρχείο των Τεχνικών Παρόχων της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στα ως άνω νομοθετήματα, με αίτημά τους στις παραπάνω διευθύνσεις, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές, των υπεύθυνων επεξεργασίας, καθώς επίσης να  υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων Ελλάδας και Κύπρου, www.dpa.gr, commissioner@dataprotection.gov.cy , αντίστοιχα.

14. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (καθώς και όλων των τυχόν αλλαγών τους), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

15. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την συγκεκριμένη ψηφοφορία θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Αθήνα, 15/12/2020